Belt drive fix speed

Julux air compressor ปั๊มลมสำหรับอุตสาหกรรม ชนิดใช้สายพาน

฿ 0

Spec>>

Direct drive fix speed

Julux air compressor ปั๊มลมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

฿ 0

Spec>>

Variable frequency

Julux air compressor ปั๊มลมที่พัฒนาเพื่อการประหยัดพลังงานที่ดีเยี่ยม

฿ 0

Spec>>

Mobile portable

Julux air compressor ปั๊มลมเคลื่อนที่ สำหรับงานนอกพื้นที่

฿ 0

Spec>>